artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Paulina Danka
    e-mail:sekretariat@gimksawerow.nazwa.pl
    tel:  42 215 82 22