Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN3690
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ756
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 756
   Dane teleadresowe 132
   Struktura własności 95
   Informacje o szkole 92
Administracja
   Dyrektor 102
   Wicedyrektor 74
   Sekretariat 124
Dokumenty
   Statut 70
   Ocenianie wewnątrzszkolne 66
   Struktura organizacyjna 66
   Koncepcja Pracy Gimnazjum w Ksawerowie 102
   Schemat organizacyjny 66
   Schemat przepływu informacji 101
   Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją 84
   Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 62
   Programy nauczania 61
   Wykaz podręczników 2016/2017 66
   Terminarz konsultacji z rodzicami 65
   ISO 14001 85
   Plan pracy szkoły 91
   Kalendarz wydarzeń 106
   Program profilaktyki 82
   Program wychowawczy 54
   Regulamin wypożyczenia podręczników 58
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2017 r. 490
Inne
   Kadra pedagogiczna 65
   Laureaci i finaliści 56
   Pedagog i psycholog 59
   Plany finansowe 59
     Plan finansowy na 2017 r. 40
     Plan finansowy na 2016 r. 42
   Majątek szkoły 65
   Zasady funkcjonowania edziennika 57
   Redakcja biuletynu 97