Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN4085
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ905
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 905
   Dane teleadresowe 149
   Struktura własności 106
   Informacje o szkole 106
Administracja
   Dyrektor 116
   Wicedyrektor 84
   Sekretariat 135
Dokumenty
   Statut 77
   Ocenianie wewnątrzszkolne 71
   Struktura organizacyjna 72
   Koncepcja Pracy Gimnazjum w Ksawerowie 110
   Schemat organizacyjny 70
   Schemat przepływu informacji 107
   Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją 92
   Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 66
   Programy nauczania 69
   Wykaz podręczników 2016/2017 72
   Terminarz konsultacji z rodzicami 69
   ISO 14001 88
   Plan pracy szkoły 97
   Kalendarz wydarzeń 113
   Program profilaktyki 85
   Program wychowawczy 57
   Regulamin wypożyczenia podręczników 62
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2017 r. 509
Inne
   Kadra pedagogiczna 76
   Laureaci i finaliści 63
   Pedagog i psycholog 66
   Plany finansowe 63
     Plan finansowy na 2017 r. 42
     Plan finansowy na 2016 r. 45
   Majątek szkoły 75
   Zasady funkcjonowania edziennika 64
   Redakcja biuletynu 104