Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN3949
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ853
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 853
   Dane teleadresowe 143
   Struktura własności 103
   Informacje o szkole 103
Administracja
   Dyrektor 111
   Wicedyrektor 82
   Sekretariat 132
Dokumenty
   Statut 75
   Ocenianie wewnątrzszkolne 68
   Struktura organizacyjna 69
   Koncepcja Pracy Gimnazjum w Ksawerowie 108
   Schemat organizacyjny 69
   Schemat przepływu informacji 105
   Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją 87
   Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 65
   Programy nauczania 66
   Wykaz podręczników 2016/2017 70
   Terminarz konsultacji z rodzicami 68
   ISO 14001 87
   Plan pracy szkoły 95
   Kalendarz wydarzeń 111
   Program profilaktyki 83
   Program wychowawczy 56
   Regulamin wypożyczenia podręczników 61
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2017 r. 501
Inne
   Kadra pedagogiczna 73
   Laureaci i finaliści 61
   Pedagog i psycholog 64
   Plany finansowe 61
     Plan finansowy na 2017 r. 41
     Plan finansowy na 2016 r. 44
   Majątek szkoły 72
   Zasady funkcjonowania edziennika 61
   Redakcja biuletynu 101