Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN3473
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ718
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 718
   Dane teleadresowe 128
   Struktura własności 91
   Informacje o szkole 86
Administracja
   Dyrektor 95
   Wicedyrektor 70
   Sekretariat 114
Dokumenty
   Statut 65
   Ocenianie wewnątrzszkolne 63
   Struktura organizacyjna 63
   Koncepcja Pracy Gimnazjum w Ksawerowie 98
   Schemat organizacyjny 62
   Schemat przepływu informacji 96
   Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją 81
   Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 57
   Programy nauczania 56
   Wykaz podręczników 2016/2017 61
   Terminarz konsultacji z rodzicami 63
   ISO 14001 82
   Plan pracy szkoły 87
   Kalendarz wydarzeń 102
   Program profilaktyki 79
   Program wychowawczy 51
   Regulamin wypożyczenia podręczników 56
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2017 r. 437
Inne
   Kadra pedagogiczna 61
   Laureaci i finaliści 50
   Pedagog i psycholog 56
   Plany finansowe 54
     Plan finansowy na 2017 r. 39
     Plan finansowy na 2016 r. 41
   Majątek szkoły 62
   Zasady funkcjonowania edziennika 55
   Redakcja biuletynu 94